Tag Archives: شورای عالی کار

مارس, 2022

  • 2 مارس

     نقش تشکل های کارگری و چانه زنی جمعی در تعیین حداقل دستمزد 

    لزوم کنشگری سازمانیافته و چانه زنی جمعی برای افزایش دستمزد

    تارنمای داوطلب: روزهای پایانی هر سال، پیگیری ماجرای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، به سوژه ثابت بسیاری از سایت‌ها وخبرگزاری‌ها تبدیل می‌شود. سوژه‌ای که با وجود اهمیت آن، کمتر موجب به راه افتادن کنش‌های صنفی گسترده و سازمان‌یافته در بین کارگران شده است. مروری بر گزارشها و …

مارس, 2021

فوریه, 2021