ویدئو

حق آزادی انجمن ها ، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است!

حق آزادی انجمن ها، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است!

  فرض کنید که دوست تان از شما برای شرکت در جلسه یک تشکل غیررسمی یا انجمن ثبت نشده دعوت می‌کند. شما نمی‌دانید در این گروه درباره چه موضوعی صحبت می‌کنند، اما می‌دانید که این گروه اهداف غیر مدنی و خشونت آمیز را دنبال نمی‌کند. با این حال تردید دارید …

ادامه‌ی مطلب »

حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز

  متن ویدیوی: حق آزادی تجمع های مسالمت آمیز   برگزاری تجمع های مسالمت آمیز حق کلیه شهروندان است   آزادی تجمع و راهپیمایی یکی از حقوق بنیادین بشر است که در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 کنوانسیون حقوق مدنی – سیاسی  و کنوانسیون های شماره 87  …

ادامه‌ی مطلب »

آزادی انجمن ها : عمل جمعی زبان جدید قدرت

آزادی انجمن‌ها

  حق آزادی انجمن یکی از حقوق بنیادین بشر است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و ماده ۸  میثاق حقوق اقتصادی – اجتماعی بر آن تاکید شده است . و بطور خاص در قوانین بین المللی …

ادامه‌ی مطلب »

راهنمای اعتراضات کارگری

راهنمای اعتراض کارگری

    در دهه‌ اخیر در جامعه ایرانی اعتراضات کارگری بطور فزاینده ایی افزایش یافته  است. این اعتراضات در مواردی موفقیت‌آمیز بوده‌، گاهی هم روند فرسایشی به خود گرفته و در بسیاری از مواقع توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شده‌ است. دست اندرکاران تارنمای داوطلب با جمع آوری تجربیات فعالان …

ادامه‌ی مطلب »

ویدئوی اعتراض کارگری – قسمت اول

ویدئوی اعتراض کارگری

این ویدیو در سه قسمت با جمع آوری تجربیات فعالان و كنشگران کارگری برای راهنمایی گام به گام سامان دهی یک حرکت اعتراضی موفق طراحی و تدوین شده است. در این ویدیو به مرحله اول – آماده سازی – حرکت اعتراضی مسالمت آمیز می پردازیم.

ادامه‌ی مطلب »

راهنمای اعتراضات کارگری

ویدئوی اعتراض کارگری

این ویدیو در سه قسمت با جمع آوری تجربیات فعالان و كنشگران کارگری برای راهنمایی گام به گام سامان دهی یک حرکت اعتراضی موفق طراحی و تدوین شده است. در این ویدیو به مرحله اول – آماده سازی – حرکت اعتراضی مسالمت آمیز می پردازیم.

ادامه‌ی مطلب »