Tag Archives: افزایش سن بازنشستگی

ژانویه, 2023

  • 17 ژانویه

    واکنش‌ها به طرح دولت رئیسی برای افزایش سن بازنشستگی

    واکنش‌ها به طرح دولت رئیسی برای افزایش سن بازنشستگی

    به گزارش داوطلب: طرح موضوع افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، در روزهای گذشته با واکنش‌هایی از سوی فعالان کارگری مواجه شد. طرحی که گرچه افزایش سنوات بازنشستگی به دو سال را منوط به پیش شرط‌هایی چون نیاز «دستگاه‌های اداری» و «رضایت فرد» دانسته اما با توجه به عقب …