Tag Archives: اعتصاب صنفی

نوامبر, 2022

می, 2022

  • 28 می

    چهارمین شماره گاهنامه داوطلب منتشر شد!

    حرف اول درود بر همراهان گرامی؛ با چهارمین شماره از گاهنامه داوطلب که به فاصله چند هفته از بزرگداشت اول ماه می (روز جهانی کارگر) منتشر می‌شود، در خدمت شما هستیم. آنهم در روزهایی که ایران، شاهد گسترش اعتراضات صنفی و مردمی به افزایش بحران معیشت و بی‌توجهی حاکمیت نسبت …