قفسه کتاب

گاه‏‌شمار تحلیلی اعتصاب‏‌ها و اعتراض‏‌ها و تشکل‏‌یابی کارگران در ایران

گاه‏‌شمار تحلیلی اعتصاب‏‌ها و اعتراض‏‌ها و تشکل‏‌یابی کارگران در ایران

نویسنده: یاشار دارالشفاء منبع : تارنمای نقد https://naghd.com تارنمای داوطلب –  گاه شمار تحلیلی اعتصاب ها و اعتراض ها و تشکل یابی کارگران در ایران از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۷ …

ادامه‌ی مطلب »
بررسی میزان تطابق وضعیت تشکل‌های کارگری موجود با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار

بررسی میزان تطابق وضعیت تشکل‌های کارگری موجود با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار

معرفی کتاب: بررسی میزان تطابق وضعیت تشکل‌های کارگری موجود با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار نویسنده: علیرضا خیراللهی انتشارات: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی – ۱۳۹۵ این پژوهش با استفاده …

ادامه‌ی مطلب »
راهنمای کاربردی برای جامعه مدنی، فضای جامعه مدنی و سامانه حقوق بشر سازمان ملل متحد

راهنمای کاربردی برای جامعه مدنی، فضای جامعه مدنی و سامانه حقوق بشر سازمان ملل متحد

عنوان کتاب : راهنمای کاربردی برای جامعه مدنی، فضای جامعه مدنی و سامانه حقوق بشرسازمان ملل متحد ناشر: کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد آزادی بیان، گردهمایی صلح آمیز و …

ادامه‌ی مطلب »
آزادی انجمن: گزیده احکام داوری کمیته آزادی انجمن شورای حکام سازمان بین المللی کار

آزادی انجمن: گزیده احکام داوری کمیته آزادی انجمن شورای حکام سازمان بین المللی کار

عنوان کتاب : آزادی انجمن (اصول آزادی فعالیت تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی): گزیده احکام داوری کمیته آزادی انجمن شورای حکام سازمان بین المللی کار (ILO) ناشر ترجمه‌ی فارسی: …

ادامه‌ی مطلب »