Tag Archives: قانونمند شدن

سپتامبر, 2020

  • 27 سپتامبر

    اعتصاب به مثابه حق، ابزاری برای چانه زنی جمعی

    اعتصاب به مثابه حق، ابزاری برای چانه زنی جمعی

    تارنمای داوطلب – کارگران، معلمان و برخی کارمندان ایرانی، در چند سال اخیر از اعتصاب به عنوان ابزاری موثر، مشروع و خشونت‌پرهیز در طرح مطالبات خود بهره برده‌اند و دانستن این که کارکنان یک سازمان در کشوری دیگر، هنگام چانه‌زنی درباره‌ی حقوق‌شان حتی اجازه دارند با دمیدن در بوق‌های بزرگ …