بیانیه‌ها

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به حکم صادر شده برای محمدتقی‌فلاحی

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به حکم صادر شده برای محمدتقی‌فلاحی

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در اعتراض به حکم صادر شده برای محمدتقی‌فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان ایران(تهران) از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، …

ادامه‌ی مطلب »

ایدئولوژی توسعه گرایی

ایدئولوژی توسعه گرایی، نیرومندترین محرک و قوام دهنده سیاست و اقتصاد در کشورهای جهان سوم بوده است. به صراحت می توان گفت که در صد سال اخیر، توسعه گرایی، بزرگترین منبع مشروعیت ساختگی برای حکومت های استبدادی در کشورهای رو به توسعه بوده است. توسعه گرایی به سادگی مروج این …

ادامه‌ی مطلب »

مسیحیان در قتل های زنجیره ای؛ گفتگو با فرزند حسین سودمند رادکانی، کشیش اعدام شده/

  حکومت جمهوری اسلامی از جمله حکومت هایی است که به طور جدی و پیوسته، اقدام به نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت های دینی، مذهبی و فکری می کند. همچنین، با اعمال فشارهای متعدد و اقدامات تبعیض آمیز، شرایط دشواری را برای اقلیت ها رقم می زند. گستره این …

ادامه‌ی مطلب »

قتل قاسم سلیمانی و سناریوی ممکن دیگر

بین انتشار جهانی بسیار سریع اسلام تروریستی و سرکار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران رابطه مستقیم و غیر قابل انکار وجود دارد. تمام  آتش افروزی های تروریستی اسلامی در سراسر دنیا تراوشات مغز این حکومت که رهبر کنونیش سیدعلی خامنه ایست، جهت ماندن در قدرت تا هزاره های دیگر است. . قاسم سلیمانی یک مجری، مشاور، …

ادامه‌ی مطلب »

نامه به دانشجویان و اساتید دانشگاهی عدالتخواه

درباره‌ی سایت داوطب

سلام دانشجویان و اساتید دانشگاهی عدالتخواه، نامه بیش از صد نفر از شما ،دانشجویان و استادان دانشگاه که خود را «فعال عرصه عدالتخواهی» می نامید خواندم، در نامه  با انتقاد از «اشرار» نامیدن معترضان توسط آقای خامنه ای، نسبت به «اضمحلال نظام در نتیجه روند فعلی حکمرانی» هشدار داده اید. …

ادامه‌ی مطلب »